Kombinert anlegg Gressbanen 2. Status medio mars

Med glimrende hjelp av Helen Sterud er fristen for innlevering av to svært omfattende søknader nådd:
Den første «søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning» og
den andre «søknad om Tilskudd til anlegg for idrett, til fordeling i 2017»

2017-03-15
TorerFB

Bjørnar, Jan W-N og undertegnede har fremskaffet underlag og som best vi har kunnet. Nå er det bare å krysse fingrene og håpe at behandlingen går raskt. Gjør den det kan vi snart sette starttidspunktet for bestillinger og arbeider i marken. Vi kommer tilbake med melding om dette så snart svaret kommer.
Utfordringen for oss i Ready, særlig i bandyavdelingen er nå å lage opplegg for en god og effektiv «Fundraising» eller på norsk: samle inn de nødvendige private midlene til prosjektet, dvs. midlene Ready må skaffe. Etter våre beregninger vil behovet ligge på rundt 1,1 mill. kr.

To av Readys støttespillere har allerede lagt inn en solid startpakke på 200.000 kroner!

Offentlige%20krav%20og%20tilskudd.jpg

For Prosjektgruppen Torer F. Berg