Ready søker kompetent medarbeider i prosjektstilling til anleggsutviklingsprosjekt.

Ready  er i gang med utbygging av et kombinert nærings- og idrettsbygg på «Gressbanen II-tomten», og søker i denne sammenheng en strukturert og ryddig person som kan bidra til å holde i prosjektet på administrativt nivå. Vi er i prosess med å utvikle anlegget vi i dag kjenner som Gressbanen 2 til et kombinasjonsanlegg med kunstgress om sommeren, og kunstis om vinteren. Det er planlagt næringslokaler under dekket i samarbeid med en næringslivsaktør. Næringslivsaktøren vil ha kontraktuelt ansvar for utbygningen, men den skjer på vegne av Ready Eckbobanen AS, vårt heleide datterselskap.

Vi ser etter en strukturert og ryddig person med ledererfaring for prosjekter eller virksomheter som kan bistå klubben med å holde trådene gjennom hele prosjektfasen. Kontakt med de involverte aktører, svare på henvendelser, arkivere all dokumentasjon med tilknytning prosjektet, kalle inn til møter og delta etter behov. 

2022-02-07
Biseth

Personen må ha relevant erfaring med prosjektledelse/prosjektgjennomføring og forståelse for dette spesifikke prosjektet som et kombinasjonsanlegg for helårsdrift for sommer- og vinteridrett (fotball og bandy hovedsakelig).

Stillingen er estimert til 10 timer per uke (stillingsbrøk 25 %), ansatt i Ready Idrettsforeningen.

Stillingen rapporterer til Arbeidsutvalget i Ready, samt styrene for Ready Anlegg AS og Ready Eckbobanen AS.

Lønn og betingelser etter avtale.

 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Aleksander Biseth-Evensen

Søknader behandles fortløpende etter hvert som de mottas.

Tiltredelse så snart som mulig.               

                                              

Ready Eckbobanen AS v/Ready Idrettsforening

Stasjonsveien 24, 0773 Oslo.

Kontakt Daglig Leder: Aleksander Biseth-Evensen

aleksander@ready.no / +47 48 40 05 54