Readys Hedersbevisninger

I Forbindelse med Generalforsamling i Ready Idrettsforening deles det ut en rekke utmerkelser til de medlemmer som har ydet en ekstra innsats for Ready. Her får du en rask gjennomgang over utmerkelsene som deles ut:

Aage Blom Lorentzens Readystatuett: Statuetten bærer Readys stifters navn og skal alltid være den høyeste utmerkelse for Ready-medlemmer.
Statuetten utdeles for: God karakter, god sportsånd og god kamperatslighet.
Utdeling skal ikke skje med mindre enn 3 års mellomrom

Falne Readygutters Minnepokal: Pokalen utdeles til den Ready-gutt eller pike som - alle forhold tatt i betraktning - i det foreløpne år har ydet den største innsats for sin klubb. Pokalen er evigvandrende og utdeles en gang om året på Generalforsamlingen. Vedkommende vinner får pokalen utlevert for ett år og får sitt navn inngravert.

Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal 1964: Pokalen tildeles det Ready medlem under 20 år, pike eller gutt, som i løpet av året har stått for den største enkelte idrettsprestasjon. Pokalen er evigvandrende. Vinnerens navn graveres inn på pokalen og kan tildeles samme person kun en gang.

N.O. Østgaards Minnepokal:Gis til det Readymedlem som i det forløpne år har ydet mest på det administrative plan.Pokalen er evigvandrende og kan kun tildeles samme medlem en gang og vinnerens navn graveres inn på pokalen.

Readyplaketten for utmerket representasjon: Som en erkjentlighet fra Readys Hovedstyre utdeles ved givne anledninger en spesiell plakett. Den skal være uttrykk for klubbens oppmerksomhet på at et medlem ved idrettslig toppydelse bringer sin klubb den heder som ansees nødvendig for andre medlemmers idrettslige målsetting i Readys idrettsgrener. Plaketten kan utdeles til seniorer eller juniorer.

Erkjentlighetsgave:Deles ut til fortjente medlemmer eller andre som har ydet klubben store tjenester.

Statutter-for-pokaler-utmerkelser.pdf