Ready - en bauta i norsk idrett

En oppsummering av klubbens utvikling – med de viktigste datoer, hendelser, tall, arenaer og navn.

  • READY ble stiftet 14. juni 1907 av 14 gutter mellom 13 og 15 år. Initiativtageren, Aage Blom Lorentzen, bodde i villaen vis-a-vis Frogner skole i villaen som senere bl.a. ble restaurant (Ciro). Området mellom boligen og Frognerparken – kalt ”Bondejordet” var guttenes første ”idrettsarena”.

  • Klubben var oppr. fotballklubb. Etterhvert kom så 7-manns bandy (opprinnelig ”hockey”) (1910), hopp og langrenn (ca. 1910), tennis (1925), friidrett (1925), orientering (ca. 1930), 11-manns bandy (1929, ishockey (1936), alpin skiidrett (ca. 1935), håndball (1939). I de senere år; skidisipliner som snowboard og skicross.

  • READY drev ”uorganisert” fotball først på nevnte ”Bondejordet”. Den første offisielle arenaen var Frogner Stadion. Her ble lagidrettene fotball og bandy bedrevet (etterhvert også friidrett). Tennisen fikk sitt eget anlegg på Vestre Holmen i 1919 (nåv. HTK), men flyttet til et nytt anlegg på Skøyen i 1934. Historien om klubbens hovedanlegg (Gressbanen) er lang og variert. I 1918 gikk READY inn i ”A/S Græsbanen (sammen med dav. ”Mercantile”) READY hadde dermed egen gressbane (den første offisielle i Norge (!) Eierskapet til banen har skiftet flere ganger – fra READY til Oslo Kommune – og tilbake! IDAG eies baneanlegget av kommunen og vi har en s.k. ”driftskontrakt” (som i realiteten gjør den til ”vår”bane. Planene om eget ”hus” startet for alvor rundt klubbens 50-års jubileum. En driftig huskomitè ble nedsatt i 1957 og i januar 1960 ble det som da ble omtalt som Norges flotteste idrettsklubbhus – READYHUSET – innviet. Prisen? Kr. 800.000,- (!)

  • READY har helt siden starten vært en STOR idrettsklubb. Utviklingen om medlemstall forteller noe om det. 580 medl. i 1922, 830 (+ 25 damer) i 1934. 1150 i 1947 og 1700 i 1957. INGEN norsk klubb (bortsett fra noen turnforeninger) var større i alle tiår fra 1920-tallet og frem til ca. 1970.

  • READY har opp gjennom historien hatt flere landslagsutøvere og norske mestre enn noen annen norsk idrettsklubb – i 11 forskjellige grener. At noen idrettsgrener etterhvert faller bort er dessverre normalt i en (fler)idrettsklubb. ”Spesialiseringen” – og økonomien -tvinger frem en slik utvikling. (For den komplette ”idretts-CV’en” til READY henvises til jubileumsboken for 2007).

  • Man kommer ikke utenom ”de store” fra READY i norsk idrett. I tillegg til de som kan kalles ”de 4 STORE” velger jeg noen flere navn – også i administrativ sammenheng. For – ikke minst på det siste området – har READYnavn gjort en betydelig innsats for norsk idrett. Blant de aktive – i første rekke – står selvsagt hhv. Stein Eriksen (OL-og VM-gull i alpint), Jacob Tullin Thams (Tulla) med do. i hopp, Reidar Andersen som landets beste hopper i over et tiår (sammen med kompisen Birger Ruud!) og Adolph Wold (gullklokkemann i landslagsfotballen.) Blant MANGE andre storheter (her er faren STOR for å glemme noen!) velger jeg å trekke frem Halfdan Ditlev-Simonsen (repr.spiller i bandy og fotball), Olaf Ditlev-Simonsen (som broren), Eivind Steenstrup (som D-S’ene), Peter Bloch (Norges beste sprinter etter krigen), Frithjof ”Bassen” Prydz (topp-hopper på 70-tallet). I tillegg kommer ca. 150 utøvere som ENTEN har landskamper ELLER norske mesterskap, eller begge deler! (Det vises igjen til jubileumsbokens ”CV”) READY har også vært sterkt representert i idrettens organer (og ikke BARE nasjonalt). I fremste rekke står (også her) Halfdan Ditlev-Simonsen (form/stm. både i bandy, fotball og tennis!), Olaf D-S (IOC’s repr. I Norge 1967-78), Jan Staubo (do. 1978-2002 + president i tennisforbundet), Odd Seim-Haugen som skipresident + viseform. i FIS. (Også på dette området henvises til siste jubileumsbok for alle (flere enn 100!) som har satt READYs navn ”på kartet” i forbund, særforbund og kretsstyrer).

Denne ”kort-versjonen” av READYs historie er ikke 100% komplett uten noen få spesielle viktige hendelser (som har hatt betydning for klubbens utvikling):

  • Paul Levin var en tysker som ble medlem i READY i 1910. Han kastet seg over klubbens banespørsmål og utarbeidet planer om ”græsbane på terrænget bak Frognerdammene”. Formannskapet var positive, MEN – SÅ dukket planene om Verdensutstillingen på Frogner (1914) opp – og kullkastet planene! Paul Levin var en foregangsmann og ble dessuten klubbens første æresmedlem.

  • DAMER hadde ingen adgang til ”idrettslige aktiviteter” i READY fra starten av. DET tok lang tid! Tennisdamene prøvde seg tidlig; først i 1930 (!) ble det vedtatt at de kunne spille for READY (dog uten møte- eller stemmerett!) Derfra gikk det leeenge – helt frem til 1953 – før man fikk ”fulle rettigheter”. Det anbefales å lese kapitlet ”Dameavdelingen” i vår jubileumsbok fra 1957!!

  • READY har ikke idag noen tennisavdeling. DET kan vi takke oss selv for! Etter å ha hatt baner på V.Holmen i pionèrtiden (langt ute på landet!) fikk man altså banene på Skøyen (i ”byen”) MEN – tilbudet om etterhvert å OVERTA for kr. 1,- baneanlegget i Bjørnvn (Storebrandtomten!) ble avslått, idet....”det er så langt fra byen...” (READY har ikke tatt SÅ mange dumme avgjørelser gjennom årene, men DENNE....)

  • READY beholdt en ”rak rygg” under krigsutbruddet i 1940. Klubben ble tilbudt ”overtatt” av et perifert medlem midt i 1941, men det dav. Hovedstyre avslo (selvsagt) og oppfordret deretter samtlige medlemmer til å melde seg ut (hvilket de aller fleste gjorde). Svært mange av våre medlemmer deltok forøvrig aktivt på mange fronter i Norges kamp sammen med allierte.

Tilslutt noen korte betraktninger om forholdet mellom dagens eliteidrett og behovet for (og hensynet til) å ivareta barn og ungdom. Det fremgår av det ovennevnte at READY – i alle år – både har ”produsert” toppidrettsutøvere (nasjonalt og internasjonalt) samtidig som vi har engasjert ”massene”. Vi har m.a.o. vært STORE på begge områder og DET kan READY skryte av. Det ER viktig for breddeutviklingen at vi også hevder oss og dermed ”synes” i det norske idrettslandskapet. ”Bredde avler toppene – og motsatt” hevder mange. Det er nok sant, og også bevist gjennom READYs historie.