Krav om politiattest i idrettslag

Krav om politiattest i Ready Idrettsforening


Alle som skal lede og trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest.
Dette gjelder også trenere / ledere som er 15-18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

I Ready IF krever vi politiattest av:
• Alle ansatte trenere
• Alle frivillige foreldretrenere

Ansatte blir fulgt opp via personalsystemet.

Avdelingene må selv følge opp foreldretrenere og se til at de fremviser politiattest for politiattestansvarlig (Aleksander Biseth-Evensen).

 

Slik søker du

A): Hent bekreftelse på formål med politiattest på Readys kontor eller last ned skjemaet HER (Formål med politiattest 2021)

B): Fyll inn Navn og fødselsnummer og kryss av for riktig stillingstype.

C): Dersom søker er over 18 år kan du fylle ut og sende inn elektronisk søknad om politiattest HER, legg ved bekreftelse på formål (pkt A)

D): Dersom søker er under 18 år gjør du det samme som i pkt A-C, men husk signatur fra foreldre/foresatt i bekreftelsen på formål.

Se denne linken for mer informasjon: HER.

Framvisning:
Du vil motta et brev fra politiet når søknaden er behandlet, dette skal fremvises eller sendes på e-post til daglig leder i Ready Idrettsforeningen. Se kontaktinfo HER

Dersom du sender politiattesten per e-post vil den registreres av politiattestansvarlig, og deretter slettes, slik at klubben ikke oppbevarerer disse etter registrering. 

Fremvisning av gyldigpolitiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.

 

--------------
Vedtaket
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008, og iverksatte 15.oktober, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ!
--------------

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med vennlig hilsen
Styret i Ready Idrettsforening Du kan lese mer om ordningen og laste ned skjema på: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/